no_sound.wav - Post a comment [Raksti|Vecie raksti|Ievērotie|Izziņas]
ивилмикии

[ Izziņas | cibas izziņas ]
[ Vecie raksti | archīvs ]

Saites
[Saites:| [Kakao, enyone?] [Use the Force, Luke!11] [Vēl viens es?] [Pēdējais Radio] [Bloglīnijas] [Twat or what?] [Brutality!] [Par Kino!] ]

Mar. 30th, 2011|06:28 pm

mikii
TAS bija intensīvi!
darba dienas beigās pēkšņi secinu, ka man nav mana telefona. nekur nav. uz galda nav, kabatās nav. jakā nav. otrā kabinetā nav. wc nav. zvanu uz to - nedzird... omg, kā var uz līdzenas vietas pazust telefons??!!
galu galā, atstājot darba telefonu zvanot un pameklējot pie papīru smalcinātāja, dzirdu pazīstamo melodiju no sagriezto papīru groza. sasodīts, tas bija izslīdējis un iekritis papīru grozā momentā, kad centos piedabūt to aparātu darboties. scared the shit out of me..
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.